Yasal Uyarı ve Kullanım Şartlarını

Uyarı: Bu sayfada yer alan tüm başlıklar yasal uyarı ve kullanım şartlarını kapsamaktadır. Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. , şirket kurucuları, ortakları, müdürleri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.’ nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

Bilgilendirme ve Feragat

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti., şirket kurucuları, ortakları, müdürleri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Online İkamet Randevu Danışmalık Ltd.Şti.’ nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

Fikri Mülkiyet

Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Hakkımızda

Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. bulunduğu ülkedeki kanun ve yönetmeliklere göre kayıtlı , operasyonel ticari hizmet veren ve aynı zamanda Göç İdaresi İşlemlerine aracılık eden sorumlu hizmet kuruluşudur. Ancak, Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. Göç İdaresinin uzantılı bir kuruluşu ve devlet kurumu değildir . Başlıca faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır:

(1) Göç idaresi E-İkamet başvurusunda bulunan şahısları kabul etmek. Göç İdaresinin taleplerine göre her türlü başvuru evraklarını düzenlemek.
(2) Başvuruda bulunan şahıslara yönelik ara işlem hizmeti vermek: Temel bilgilerin girilmesi, göç idaresi Eİkamet için randevunun alınması, pasaport ve başvuru evrakları teslim etmek ve teslim almak vb. hizmetleri içermektedir.
(3) Göç idaresinin talebi doğrultusunda ilgili bilgilerini yayınlamak, web sitesi, kabul salonu danışma masası, danışma telefon hattı , e-mail vb. kanallarla başvuran şahısların sorularını yanıtlamak ve ilgili yardımı sağlamak.
(4) Göç İdaresinin talepleri doğrultusunda başvuruda bulunan şahıslara yönelik diğer gerekli hizmetleri sağlamak.
(5) Bu web sitesi sitesi MAHALL ANKARA Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul. B Blok 11 Kat No:123, 06530 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.’ye bağlı olarak E-İkamet işlemleri ile ilgili bilgiler paylaşmakta ve alınan danışmanlık hizmetleri yine Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. tarafından sunulmaktadır. Tüm illerden yapacağınız başvurular için hizmet verilmektedir.
(6) Alınan ücretler hizmet bedeli karşılığında adınıza faturalıdır.

Ek Bilgilendirme

Kuruluşumuza ait olan www.gochizmetleri.com olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

10.12.2019 Yasal Uyarı ve Kullanım – Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.

Şirketimize iletmiş olduğunuz veya şirketimizin usul ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile Biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Kuruluşumuza Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Bu kapsamda paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin sadece vize, ikamet başvuru süreci için kullanılacağını kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu verilerin başka kurum / kurumlarca paylaşılmayacağını da biz taahhüt etmiş oluruz.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Şirketimizde verilen tüm hizmetler, ANKARA ÇANKAYA adresinde kayıtlı Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.' ye ait www.gochizmetleri.com firmamız tarafından işletilir. Kuruluşumuz, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya web sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, pasaport numaraları, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) web sitemiz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Kuruluşumuz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Web sitemiz üzerinden, çağrı merkezimiz aracılığıyla veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından web sitemizde bulunan randevu formu aracılığıyla elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kuruluşumuz, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.

Firmamız tarafından talep edilen 10.12.2019 Yasal Uyarı ve Kullanım

Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.

https://www.gochizmetleri.com

bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ya da çağrı merkezimiz/web sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Kuruluşumuz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Gizlilik Politikası ve Bilgi Güvenliği

Kuruluşumuz, müşteri ve kullanıcılardan sağlanan kişisel/özel bilgilerinin gizliliğine ve kanuna uygun şekilde işlenmesine büyük önem vermektedir. Kuruluşumuz bu kapsamda AB’nin Elektronik İletişim Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması”na ilişkin 2002/58/EC sayılı direktifinde belirtilen temel prensipleri, Türkiye’de henüz bu konudaki kanuni düzenleme tamamlanmış olmamasına rağmen benimsemiştir. Kuruluşumuz, üçüncü şahıslar ve kurumlardan aldığı bilgileri, aşağıdaki prensipler ile saklamakta ve işlemektedir:

Kuruluşumuz elde ettiği bilgileri iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır.
Kuruluşumuz elde ettiği bilgileri, açıkça belirlenmiş amaçlara yönelik olarak toplar ve kullanır.
Kuruluşumuz kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda bilgi toplar.
Kuruluşumuz bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır.
Kuruluşumuz uygulama alanına göre, veri sahiplerinin, ilgili kayıtlara erişimi, güncellemesi veya veriye ulaşımı engelleyebilmesi için gerekli imkanları sağlayacaktır.
Kuruluşumuz müşterilerinin özel tercihleri ile ilgili bilgileri, kullanımı ve verilen servislerle ilgili işlemler için gerekli olduğu süre için elinde tutacaktır.
Kuruluşumuz sadece aşağıdaki durumlarda bilgileri işleme tabi tutacaktır.
Veri sahibinin bilgilendirildikten sonra, açıkça ve belirlenebilir şekilde onay verdiği durumlarda.
Veri sahibinin talep ettiği bir sözleşmenin gerçekleştirilebilmesi için, bilginin işlenmesinin gerektiği durumlarda. Örnek olarak, bir satış sözleşmesini takiben, fatura hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerin işlenmesi veya hizmet bedelinin ödendiği durumlarda İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda Veri sahibinin hayati tehlikeye maruz kaldığı durumlarda, kişinin hayatının korunabilmesi için gerekli işlemlerde.

10.12.2019 Yasal Uyarı ve Kullanım – 

Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.

https://www.gochizmetleri.com

İşlemin gerçekleştirilmesi kamu yararını gerektiriyorsa veya işlem resmi makamlar tarafından (devlet, vergi, polis v.b.) gerçekleştiriliyorsa. Veriyi işlemeye “Kuruluşumuz”’un kanunen yetkisi varsa.

Hassas Bilgiler

Kuruluşumuz, ırk ve etnik kökene ait bilgiler, politik fikirler, dini ve felsefi inançlar, sağlık ve cinsel tercihe ait bilgileri kayıtlarında tutmaz ve işleme tabi tutmaz.
Çerezlerin (Cookie) Kullanımı Kuruluşumuz müşteri ve kullanıcılarının bilgisayarlarına belli durumlarda çerez (cookie) yerleştirmektedir.
Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza gönderilen, ve çoğu durumda size özel bir tanımlayıcı içeren bilgisayar dosyalarıdır. Çerezler, aşağıdaki durumlarda Kuruluşumuz tarafından kullanım kolaylığı ve/veya ek güvenlik amacı ile kullanılmaktadırlar:
Müşteri veya kullanıcının kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapması gereken bölümlere kolay erişim amacı ile.
Müşteri veya kullanıcılarımızın servislerimizle ilgili tercihlerinin kayıtlı tutularak, gelecekte yapacakları işlemlerde kendilerine kolaylık sağlamak amacı ile.
Çevrimiçi özelleştirilmiş içerik sunulan bölümlerde, özel bilgilerin ne şekilde görüntüleneceğinin belirlenmesi amacı ile.
Çevrimiçi alışverişlerde, alışveriş sepeti ile ilgili bilgilerin tutulması amacı ile
Kuruluşumuz ’in web sitesi ziyaretçileri ile ilgili istatistiki bilgilerini oluşturulabilmesi amacıyla.
Çevrimiçi güvenlik önlemleri amacı ile.
Kuruluşumuz çerezleri kişisel bilgilerinizin ortaya çıkacağı şekilde kullanmamaktadır. Buna rağmen, çerez kullanımını engellemek isterseniz, bunu bilgisayarınızdaki web tarayıcısının ayarlar bölümünden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi, Kuruluşumuz’a sağladığınız temel servislerin kullanımını engellemeyecektir.

Bilgi Güvenliği

Kuruluşumuz, kullanıcı ve/veya müşterileri tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğine büyük hassasiyet göstermektedir. Bu amaçla, Kuruluşumuz, müşterilerinin sağladığı bilgilerin güvenliği için, gerekli fiziksel, elektronik ve prosedürsel önlemleri almaktadır. Kuruluşumuz müşterilerinden web üzerinden aldığı ve yüksek öneme sahip bilgileri (finansal bilgiler, kredi kartı bilgileri v.b.), Güvenli Soket Katmanı (Secure Socket Layer, SSL) teknolojisi ile şifrelenmiş web sayfaları aracılığı ile toplamaktadır. Böylece, iletilen bilgilerin, Internet üzerinden kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilerek kullanılması ihtimali en düşük seviyeye indirilmektedir.

10.12.2019 Yasal Uyarı ve Kullanım –

Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.

https://www.gochizmetleri.com

Kuruluşumuz, gerekli durumlarda, elektronik anahtar kullanımı ile müşterilerinin bilgi güvenliğini sağlamaktadır. Kuruluşumuz’ un, müşterilerinden aldığı bilgilere, sadece kullanım amacına yönelik olarak, ilgili personel tarafından erişim gerçekleştirilebilmektedir.

Yetkili Mahkeme

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, ANKARA Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

Kişisel Verilerin Güvenliği ve İşlenmesi Onay Metni

İş bu metni onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Metnin devamında yalnızca ” Kanun ” ifadesiyle adlandırılacakır.) 5.Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek, hizmet alanların talepleri doğrultusunda danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetlerine ilişkin tüm işlemlerin yapılması amacıyla verileri yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişi konumunda bulunan Göç İdaresi başta olmak üzere diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlara aktarmak maksadıyla, Şirketimiz tarafından Göç İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yapılan işlemlerde kullanılmasına ve kurum/ kuruluşlarla paylaşılmasına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişi konumunda bulunan Göç İdaresi başta olmak üzere diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hizmet alanların şirketimizin danışmanlık ve/ veya aracılık faaliyetlerinden tam ve eksiksiz olarak yararlanabilmesi amacıyla Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında yerleşik üçüncü kişi konumunda bulunan Göç İdaresi başta olmak üzere diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlara iş bu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla paylaşılması için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz.

Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin hangi kurum ve kuruşlarla ne amaçla paylaşıldığını öğrenme, bu konuda yazılı veya sözlü bilgi edinme, bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişi konumunda bulunan Göç İdaresi başta olmak üzere diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşları bilme, kişisel verilerdeki hataların düzeltilmesini ve eğer paylaşım yapılmışsa ilgili üçüncü kişi konumundaki kurum veya kuruluştan bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin paylaşılmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer paylaşım yapılmışsa bu talebin paylaşılan üçüncü kişi konumundaki kurum ve kuruluşa iletilmesini isteme, paylaşılan verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme veya paylaşımı nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.

Yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen bilgilendirme formunu okuduğumu ve anladığımı beyan eder, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu konumunda bulunan Online İkamet Randevu Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. tarafından, tarafıma ait kişisel verilerin, şirket nezdinde almış bulunduğum danışmanlık ve/ veya aracılık hizmeti kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişi konumunda bulunan Göç İdaresi başta olmak üzere diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasını onaylarım.

Hemen Ara